Bài viết Thơ ca về Lệ Sơn

DUYÊN XE

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Làng Thọ Linh có Tham tri
Đưa dẫn công chúa – nữ nhi kén chồng
Trường Còm – le có thần đồng
Tai to mắt sáng mặt hồng như son
Trai tài gái sắc thề nonT
hư sinh thưa việc chọn con dâu hiền
Cha rằng: “Con quả là điên”
“Môn đăng hộ đối”… như tiên giáng trần…
Nhà nghèo dù có ân cần
Làm gì đủ chiếu trải dần lạy quan
Cha khen: “Con thật là gan”
Trò nghèo – bìm dậu – hoa lan sánh kề
Gia phong phải giữ lấy lề
Ta là cụ Tú sánh bề tài cao?
Mối tình quả thực gian lao
Duyên xe thắm đượm vượt rào gia phong
Vợ chồng chung sức chung lòng
Cháu con trai giá tồn song vẹn toàn
Cử nhân tiến sĩ đầy đoàn
Giáo sư – bác sỹ lo toan việc đời
Chín người con rạng ngời ngời
Ông bà con cháu tuyệt vời văn chương
Có người văn học Tây phương
Nhiều người Nôm-Hán ngát hương toàn tài
Viết nhiều tiểu thuyết – luận bài
Đông tây kim cổ sánh tài nước non.

Tác giả: Lương Duy Niệm
Kính tặng gia đình thầy giáo Lương Duy Tâm

Để lại một bình luận