Ảnh làng Lệ Sơn Hình ảnh Người Lệ Sơn chụp ảnh

Tập ảnh: Làng Lệ Sơn – Tác Giả: Phạm Văn Chương

Nhiếp ảnh gia: Phạm Văn Chương

Để lại một bình luận