Ảnh làng Lệ Sơn

1001 ảnh chụp Lèn Choi – làng Lệ Sơn – xã Văn Hóa – huyện Tuyên Hóa – tỉnh Quảng Bình.

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Để lại một bình luận