Nội quy

Nhằm đảm bảo cho trang web trở thành một trang hữu ích cho thành viên nói chung và cư dân mạng nói riêng, chúng ta thỏa thuận với nhau mấy đều cơ bản sau đây:
1/ Không sử dụng trang web để tuyên truyền trái phép.
2/ Bài viết phải phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Không đăng các nội dung liên quan đến đồi trụy và phản động. Không bàn chính trị, tôn giáo, và các sự kiện ngoài lề khác.
3/ Không coi thường, lăng mạ, phê phán, chỉ trích, xúc phạm, vu khống hay làm phiền người khác.
4/ Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm về bài viết của mình.
5/ ADMIN , BAN QUẢN TRỊ CŨNG NHƯ BAN CỐ VẤN HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT, BÌNH LUẬN CŨNG NHƯ HÀNH VI CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Ban quản trị trang web langleson.com