Thơ ca về Lệ Sơn

Tế lễ Bản Thổ Thành Hoàng Làng Lệ Sơn (Phần 2)

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Giới thiệu tư liệu quý về Lễ tế Bản Thổ Thành Hoàng Làng Lệ Sơn do Thầy giáo Lương Duy Niệm biên tập và thực hiệnLời tác giả: Hồi ấy, trước cửa cổng đình có một ao sen hình chữ nhật khá rộng, nước trong, đầy hoa sen thoảng thơm, quyện với mùi hương trầm sao mà nhớ da diết lạ. Phía dưới đình có cây đa to tán lá xum xuê, tạo thành một không gian vừa thơ mộng vừa linh thiêng. Hồi ấy cha tôi là “thủ chỉ” của làng .Cùng với 4 người nữa mặc áo dài, chân đi hài, đầu chít khăn đóng đứng tế theo tiếng chiêng trống và thanh la. Chủ tế đọc văn tế. Văn tế là của Cậu Cả Hăng sáng tác vào năm 1902 nghĩa là cách đây 111 năm. Tôi xin giới thiệu bài văn tế nầy để độc giả càng tự hào về làng Lệ Sơn, một làng có nền văn hiến  từ lâu đời của một xã văn vật cách đây gần 600 năm.   

Bài viết về phần 1 đã đăng:
1. Tế lễ Bản Thổ Thành Hoàng Làng Lệ Sơn (Phần 1)
Văn tế Bản Thổ Thành Hoàng  làng Lệ Sơn

Ô hô….Ôi thôi thôi….Con cháu nguyện dâng lên tiên tổ
Hương – nến – hoa – lộc thực toàn gia
Hương một truyện cổ tam thông
Lòng tin khấn nguyện thần thông ngự tòa
Tích xưa vốn ở Trung Hòa
Thác vào họ Nguyển dòng nhà tướng khanh

Ô hô…. Ôi thôi thôi…Tự hào thay con nhà văn võ
Dòng tướng khanh đột phá Chiêm Thành
Kể từ Hồng Đức khởi hành
Cung tên đột phá Chiêm Thành tắt hơi
Nối gót xưa cứu đời giúp nước
Khử hung tàn thao lược nên danh

Ô hô…..Ôi thôi thôi…..Kể từ khi rong ruổi vào ra
Trình vua khích tướng vào Miền Ô Châu
Quốc gia từ thủa thanh bình
Dạo chơi phong cảnh Biết tình cho cam
Ô Châu một góc trời Nam
Chi Lâm khai khẩn để làm cố hương
Khải tậu dựng Phong Chương một bức
Ơn Lê Hoàng giáng đức ngự ban
Hầu từ phụng mệnh thiên gian
Thẳng rong  bố trí dưới ngàn Hoành Sơn

Ô hô…. Ôi thôi thôi…. Sức trai chí thỏa nhọc nhằn trùng khơi
Rừng xanh núi dưng sá gì hiểm nguy        
Giang đá mốc nhọc nhằn nham hiểm
Chốn thâm nghiêm ai giám thay lay
Mở mang mặc sức ra tay
Chặt cây tìm đạo vén mây xem trời
Muôn sức ấy ra tay Hạng Vũ
Biến rừng xanh nên thú bình dương

Ô hô… Ôi thôi thôi…..Võ văn tài đức vẹn toàn
Xứng danh khai khẩn mang dòng họ Lê
Lê Công thấy đấng khác thường
Gả con đổi họ làm đường gia thông
Dấu vì tài yêu dùng vì nết
Kẻ anh hùng mới biết sức nhau
Một nhà chí cả anh hào
Vỗ tay làm chước hoả đao giúp người

Ô hô… Ôi thôi thôi….Trình vua Lê lập ra xã hiệu
Làng Lệ Sơn có tự bấy giờ
Lập xã hiệu chiếu khai điền thổ
Tính mẫu sào lập sổ tiến dâng
Công liêng non Thái  xem bằng
Chức phong năm thức tước phong công hầu
Tiếng thơm dậy Ô Châu đều biết
Mới nên tài hào kiệt họ Lê
Bảng vàng thẻ bạc ban về
Tiếng khen đã phỉ lời chê bao tầng

Ô hô….Ôi thôi thôi….Rạng danh thay con nhà họ Nguyển
Xứng tài danh Bản Thổ Thành Hoàng
Quan Lạng Động vang lừng danh giá
Bỗng nên hồi đã thoả tài trai
Mới hay dòng dõi cân đai
Dùng trong – trong trị dùng ngoài – ngoài yên
Công đức xứng muôn đời chung vạc
Tưởng  hầu còn thờ nước lân xa
…………………………………………….
Ô hô…. ôi thôi thôi…..Thương thay bóng ngả xế chiều
Không còn nối  giỏi ngàn điều thiên thu
Nào hay thiên số vội đà
Vườn dâu bóng ngả Hằng Nga giục về
Mở cửa lủy hương quê an táng
Tam phong trần một trảng tuyết sương
Đất thiêng còn kiểu cao vương
Sống làm tướng lĩnh thác làm thần linh
Khói hương sực nức cung đình
Làm thần Bản Thổ rành rành muôn thu

Ô hô…Ôi thôi thôi……Hôm nay ngày rằm tháng sáu
Cháu con tám họ dâng lên Thành Hoàng
Khói hương sực nức cung đình
Làm thần Bản Thổ rành rành muôn thu

Để lại một bình luận