Cảm xúc - Kỷ niệm về Lệ Sơn

TRƯỜNG CẤP II THẠCH HÓA kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Thầy giáo Nguyễn Thạch (xóm Bàu Sỏi) nguyên hiệu trưởng đầu tiên trường THCS Thạch Hóa đã phát biểu trong ngày về dự thành lập trường 60 năm.

NGUỒN VIDEO: Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tuyên Hóa:


NGUỒN VIDEO:TRƯỜNG CẤP II THẠCH HÓA:

Để lại một bình luận