Ảnh làng Lệ Sơn Hình ảnh Người Lệ Sơn chụp ảnh Videoclips

Tình hình mưa lụt ngày 9/10/2020 tại làng Lệ Sơn

Lũ LụT MIềN TRUNG 12
Lũ LụT MIềN TRUNG 12
Lũ LụT MIềN TRUNG 11
Lũ LụT MIềN TRUNG 11
Lũ LụT MIềN TRUNG 10
Lũ LụT MIềN TRUNG 10
Lũ LụT MIềN TRUNG 14
Lũ LụT MIềN TRUNG 14
Lũ LụT MIềN TRUNG 13
Lũ LụT MIềN TRUNG 13
Lũ LụT MIềN TRUNG 17
Lũ LụT MIềN TRUNG 17
Lũ LụT MIềN TRUNG 16
Lũ LụT MIềN TRUNG 16
Lũ LụT MIềN TRUNG 15
Lũ LụT MIềN TRUNG 15

Để lại một bình luận