Bài viết Thơ ca về Lệ Sơn

Tháp Rùa Hà Nội – Miếu Đức Ông Lệ Sơn

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Dù là Tháp Rùa ở Hà Nội
Hay Miếu Đức Ông ở Lệ Sơn
Với tôi đều có giá trị như nhau
“Dù ai nói ngả nói nghiêng”
Lòng ta vẫn vững quê mình Lệ sơn
“Dù ai rào dậu ngăn sân”
Lòng ta vẫn vẹn là dân quê mình

Để lại một bình luận