Ảnh làng Lệ Sơn Hình ảnh Người Lệ Sơn chụp ảnh

Tập ảnh nhiều tác giả : Đức Lưu – Tư Thế – Thế Thành – Văn Chương – Long Thắng

Để lại một bình luận