Ảnh người Lệ Sơn

Tập ảnh 03- Gặp mặt cựu học sinh cấp 3 người Lệ Sơn ngày 30/04 và 01/05/2023 | Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình.

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Để lại một bình luận