Bài viết Thơ ca về Lệ Sơn

Quê miềng chừ lạ lắm – – điện thắp sáng nơi nơi

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Lệ Sơn chừ lạ lắm
Điện thắp sáng nơi nơi
Trẻ vạn đò đi học
Đường ngang, rồi đường dọc
Xe chạy cứ như chơi
Sữa bò tụi nhỏ uống
Lớn phổng không giống xưaVô nhà văn hoá xã
Học bao điều mới lạ
 Vốn cổ giữ, không thôi
 Trước nghe đài, thời sự
 Nay ti vi có rồi
 Chỉ màn hình, bọ chửi
 “Tổ cha thằng Mỹ bọ
 Hung hăng chi quá trời”
 Kô-sô-vô nó bỏ
Bom tấn, lại bom bi
 Bom khoan, rồi bom nổ
Tên lửa, chớp đùng đùng
 Nhà cháy, cầu sập đổ
Người chết, trẻ khóc ri
 Mắc mớ chi nhà nó
 I-rắc, đất xa vời
 Trời người ta nó bảo
Cấm bay, nhớ nghe lời
 Cứng đầu là ăn đạn
 Ngoan, cho gạo đổi dầu
Lầu bầu, tao đập bỏ
 Hó hé, tao giết tươi
 Thôi kể chuyện đã nhiều
 Mệt chưa con đi nghỉ
Mai thăm lại xóm giềng
 Chào bà con cho thoả
 Bấy lâu xa cách rồi
Lên trường con gắng học
Lấy cái chữ cho nhiều
Bọ xưa nghèo thất học
 Nay con cố, đừng lười
 Mai này xây quê mới.

 Luong Duy Hieu ® 18.03.2009 11:28

Để lại một bình luận