Bài viết lấy từ nguồn khác

Hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa

Được đăng bởi Người Lệ Sơn

Sáng 6/9, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Xuân Hạ, xã văn Hóa về những vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng các hạng mục tại Nhà máy Clinker Văn Hóa.

Hội nghị đối thoại với nhân dân thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa

Tham dự ở tỉnh có đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, sở Kế hoạch và Đầu tư. Ở huyện có các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Ban giám đốc Nhà máy Clinker Văn Hóa. Đồng chí Lê Nam Giang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Văn Hóa đã báo cáo tình hình người dân thôn Xuân Hạ kiến nghị, tụ tập đông người cản trở việc xây dựng Công trình hệ thống đường ống gió nóng và phản đối xây dựng dây chuyền nghiền xi măng của nhà máy Clinker Văn Hóa.
Hội nghị đối thoại đã có 11 ý kiến và 8 phản hồi của người dân thôn Xuân Hạ, xã Văn Hóa liên quan đến một số vấn đề, như: Phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước và tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của bà con nhân dân; việc quan trắc môi trường đánh giá về mức độ ô nhiễm chưa được sự giám sát của người dân, chưa thông tin công khai cho người dân biết. Việc xây dựng trạm nghiền  xi măng trong khuôn viên nhà máy phải lấy ý kiến khu dân cư và đảm bảo môi trường. Yêu cầu Nhà máy thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 11 cam kết với người dân trước khi triển khai thực hiện dự án. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra, rà soát tất cả các quy trình cấp phép đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng trạm nghiền xi măng tại nhà máy Clinker Văn Hóa..
Các ý kiến, kiến nghị của người dân thôn Xuân Hạ trong thẩm quyền đã được lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuyên Hóa, lãnh đạo Nhà máy Clinker Văn Hóa giải trình trên tinh thần cầu thị và tiếp thu.
Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự đồng thuận của nhân dân xã Văn Hóa nói chung, thôn Xuân Hạ nói riêng từ khi bắt đầu xây dựng nhà máy cho đến nay, đồng thời cho biết, việc thực hiện dự án đã mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà máy và nhân dân địa phương về đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu nhà máy Clinker Văn Hóa sớm đưa vào vận hành hệ thống kết nối dữ liệu quan trắc môi trường tự động đến cơ quan chức năng và được người dân giám sát. Yêu cầu thôn Xuân Hạ lấy ý kiến nhân dân về việc khắc phục hư hỏng, nhu cầu sử dụng hệ thống nước sạch sinh hoạt để đề xuất Nhà máy sửa chữa, khắc phục và bàn giao lại cho người dân sử dụng; Nhà máy cần kịp thời sửa chữa hệ thống thoát nước tại cụm dân cư Hạ Trang, thôn Xuân Hạ, bàn giao lại cộng đồng quản lý, sử dụng lâu dài; Cần có định hướng việc làm và sử dụng nguồn lao động  địa phương hợp lý, có thỏa thuận, hợp đồng lao động rõ ràng. Đối với việc xây dựng đường ống gió nóng và trạm nghiền Clinker, đồng chí cho biết huyện sẽ tiếp thu, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ các bước, đồng thời đề nghị nhà máy Clinker Văn Hóa tạm dừng hoạt động xây dựng trạm nghiền xi măng trong thời gian giải quyết của tỉnh; Về hệ thống đường ống gió nóng, Nhà máy và UBND xã tiếp tục vận động, nhân dân đồng thuận mới thực hiện. UBND huyện cũng đề nghị người dân dừng các hoạt động tụ tập đông người tại Nhà máy Clinker Văn Hóa sau hội nghị đối thoại.
 


Tuấn Anh – Thế Nam

Để lại một bình luận