Latest Posts

Ảnh làng Lệ Sơn Ảnh người Lệ Sơn Hình ảnh Người Lệ Sơn chụp ảnh

Mong sự giúp đỡ của các hội đoàn, cá nhân làm từ thiện.

Gần 100 tấm ảnh của người dân làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình cung cấp trong các ngày lũ lụt 17.10, 18/10, 19/10 và 20.10.2020 vừa qua. Một trận lũ làm thiệt hại quá lớn về người và của. 100% hộ gia đình...

Ảnh làng Lệ Sơn Ảnh người Lệ Sơn Hình ảnh Người Lệ Sơn chụp ảnh Videoclips

Cập nhật tình hình lũ lụt tại làng Lệ Sơn ngày 17/10/2020

Videoclips lấy từ người Lệ Sơn trên mạng facebook. Nguyễn Văn Thìn: quay cảnh giếng Hồ, xóm Rôộc, Bàu Sỏi Lê Thị Hồng Minh: Đứng quay cảnh xung quanh cầu Văn Hóa Lê Thương: Cảnh chợ Vang Thanh Xuan Phan, Bình Tộng, Thùy Trang. Ly...