Ảnh làng Lệ Sơn Ảnh người Lệ Sơn Hình ảnh Người Lệ Sơn chụp ảnh Videoclips

Cập nhật tình hình lũ lụt tại làng Lệ Sơn ngày 17/10/2020

Videoclips lấy từ người Lệ Sơn trên mạng facebook.

Nguyễn Văn Thìn: quay cảnh giếng Hồ, xóm Rôộc, Bàu Sỏi

Lê Thị Hồng Minh: Đứng quay cảnh xung quanh cầu Văn Hóa

Lê Thương: Cảnh chợ Vang

Thanh Xuan Phan, Bình Tộng, Thùy Trang. Ly Tran Van,… cung cấp hình ảnh

Để lại một bình luận